Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych – 15.09.2011 r.

Publikujemy prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, które odbyło się w dniu 15 września 2011 r.
 
Prezentacje:

 • Założenia projektu systemowego na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki z dnia 24 maja 2011 r.
  Dokument do pobrania
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach edukacyjnych - projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkań informacyjnych i odpowiedzi na pytania dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych

Publikujemy prezentacje ze spotkań informacyjnych i odpowiedzi na pytania dot. projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Prezentacje:

 • Założenia projektu systemowego na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki  
   Dokument do pobrania
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach edukacyjnych - projekt systemowyIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
   Dokument do pobrania
 • Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu? - projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
   Dokument do pobrania
   

Odpowiedzi na pytania dot. projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
 Dokument do pobrania