Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

18.12.2009 Publikacja listy rankingowej z IV rundy w ramach konkursu I/9.3/A/09

W czwartej rundzie konkursu nr I/9.3/A/09 do dofinansowania nie został rekomendowany żaden wniosek.   Uchwała Nr 3752/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia  2009 r. Dokument do...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

17.12.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.3/A/09 – V runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.3/A/09 ogłoszonym dnia 15 czerwca br. informujemy, że do dnia zakończenia V rundy konkursowej, tj....więcej ››

Kat: Archiwum 2009

17.12.2009 Wnioski przekazane do oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej konkursu nr I/9.5/A/09

Informujemy, że w ramach procedury odwoławczej, na posiedzenie Komisji Oceny Projektów trafią 3 wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs I/9.5/A/09 (I i II runda konkursowa).  Dokument do pobrania   Posiedzenie KOP...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

16.12.2009 Zestawienie umów zawartych w ramach I rundy konkursu nr I/8.2.1/A/09

W zakładce Konkursy - I/8.2.1/A/09 opublikowane zostało  zbiorcze zestawienie umów o dofinansowanie projektów  zawartych w ramach I rundy konkursu nr I/8.2.1/A/09  oraz lista członków Komisji Oceny...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

15.12.2009 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

14.12.2009 Plany działania na rok 2010

Szanowni Państwo,   Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3697/III/09 z dnia 08 grudnia 2009 roku przyjął do realizacji Plany działania na rok 2010 w ramach komponentu regionalnego Programu...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

11.12.2009 Informacje o konkursach, listach rankingowych, podpisanych umowach oraz informacje dla beneficjentów realizujących projekty

Aby ułatwić Państwu dostęp do informacji o przebiegu oceny wniosków o dofinansowanie, przebudowane zostały zakładki KONKURSY i WYNIKI KONKURSÓW.   Wszystkie dane dot. Działania 8.2 i Priorytetu IX: ogłoszenie...więcej ››

Kat: Archiwum 2009
Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 197