Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

10.12.2009 Publikacja listy rankingowej z III rundy w ramach konkursu I/9.3/A/09

W trzeciej rundzie konkursu nr I/9.3/A/09 do dofinansowania rekomendowane zostały 3 wnioski.   Uchwała Nr 3699/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia  2009 r. Dokument do pobrania Lista...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

07.12.2009 Publikacja listy rankingowej z IV rundy w ramach konkursu I/9.5/A/09

W czwartej rundzie konkursu nr I/9.5/A/09 do dofinansowania rekomendowanych zostało 10 wniosków.   Uchwała Nr 3656/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia  2009 r. Dokument do...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

07.12.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.3/A/09 - IV runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.3/A/09 ogłoszonym 15 czerwca br. informujemy, że do dnia 16 listopada, do Instytucji Organizującej...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

03.12.2009 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2010 roku. Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

03.12.2009 Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej konkursu I/9.4/A/09

W wyniku procedury odwoławczej, w ramach konkursu I/9.4/A/09, do dofinansowania został rekomendowany jeden wniosek.     Uchwała Nr 3653/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2009...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

25.11.2009 Bezpłatne spotkanie informacyjne „Prawo i procedury dostępu do informacji publicznej dla mieszkańców Dolnego Śląska

Czy umiesz wymienić prawa, które przysługują ci jako obywatelowi Rzeczpospolitej? Nie? W takim razie czas je poznać! Przyjdź na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Dolnego Śląska: „Prawo i procedury dostępu do informacji...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

25.11.2009 III, IV i V runda w ramach konkursu nr I/9.3/A/09

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III, IV i V rundy w ramach konkursu nr I/9.3/A/09. Szczegółowe informacje zawarte są w Harmonogramie posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz rund konkursowych dla...więcej ››

Kat: Archiwum 2009
Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 197