Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

23.10.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/09 – IV runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/09 ogłoszonym dnia 20 lipca br., informujemy, że w czwartej rundzie konkursowej (trwającej...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

23.10.2009 Informacja o zmianie płatnika z dniem 1 stycznia 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

23.10.2009 Raport z badania ewaluacyjnego Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim, zrealizowanego na zlecenie...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

22.10.2009 Publikacja listy rankingowej z I rundy w ramach konkursu I/9.5/A/09

W pierwszej rundzie konkursu nr I/9.5/A/09 do dofinansowania rekomendowanych zostało 31 wniosków.Uchwała Nr 3508/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2009 r. Dokument do pobrania Lista rankingowa...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

22.10.2009 Publikacja listy rankingowej z I rundy w ramach konkursu II/8.2.1/B/09

W pierwszej rundzie konkursu nr II/8.2.1/B/09 do dofinansowania rekomendowany został jeden wniosek.     Uchwała Nr 3484/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2009 r. Dokument do...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

22.10.2009 Publikacja listy rankingowej z I rundy w ramach konkursu II/8.2.1/B/09

W pierwszej rundzie konkursu nr II/8.2.1/B/09 do dofinansowania rekomendowany został jeden wniosek.     Uchwała Nr 3484/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 października 2009 r. Dokument do...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

16.10.2009 Baza projektów badawczych

Przedstawiamy Państwu Bazę projektów badawczych zawierającą informacje na temat projektów badawczych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. Baza zawiera m.in. adresy stron www pod...więcej ››

Kat: Archiwum 2009
Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 197