Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

13.10.2009 Wnioski przekazane do oceny merytorycznej w ramach rundy odwoławczej konkursu nr I/9.1.1/A/09

Informujemy, że w wyniku procedury odwoławczej, na posiedzenie Komisji Oceny Projektów trafił 1 wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs I/9.1.1/A/09.więcej ››

Kat: Archiwum 2009

13.10.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.2/A/09 - III runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.2/A/09 ogłoszonym dnia 18 maja br. i wznowionym 24 sierpnia br., informujemy, że w trzeciej...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

13.10.2009 Oświadczenie beneficjenta o kwocie środków pochodzących z dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku i podlega zgłoszeniu w ramach środków niewygasających z końcem 2009 roku.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii zgłaszania środków niewygasających z końcem 2009 roku wyjaśniamy, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

09.10.2009 Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (2.1.6)

Informujemy, że z dniem 29 września 2009 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 2.1.6 Generatora Wniosków Płatniczych.więcej ››

Kat: Archiwum 2009

09.10.2009 Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Priorytetu IX - konkursy nr I/9.1.1/08, II/9.1.1/08, I/9.1.2/08, II/9.1.2/08, I/9.2/08, II/9.2/08 oraz I/9.1.2/A/09

Instytucja Pośrednicząca informuje, że we wrześniu 2009 r. podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów I/9.1.1/08, II/9.1.1/08, I/9.1.2/08, II/9.1.2/08, I/9.2/08,...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

09.10.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/09 – III runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/09 ogłoszonym dnia 20 lipca br., informujemy, że w trzeciej rundzie konkursowej (trwającej od ...więcej ››

Kat: Archiwum 2009

05.10.2009 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/09 - III runda konkursowa

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/09 ogłoszonym dnia 18 maja br. i wznowionym 24 sierpnia br., informujemy, że w trzeciej...więcej ››

Kat: Archiwum 2009
Wyświetla nowości od 43 do 49 ze wszystkich 197