Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.11.2008 Podręczniki wskaźników Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zakończyła prace nad Podręcznikiem wskaźników Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. Konstrukcja Podręcznika odzwierciedla poziomy monitorowania wdrażania Programu oraz uwzględnia...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

04.11.2008 Generator Wniosków Płatniczych

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki z dniem 31 października 2008 r. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP).więcej ››

Kat: Archiwum 2008

31.10.2008 Lista wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej (I/7.2.2/08, II/9.1.1/08, II/9.1.2/08)

W związku z podjęciem decyzji o poddaniu ponownej ocenie wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy I/7.2.2/08, II/9.1.1/08 oraz II/9.1.2/08 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że do ponownej oceny zostaną...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

30.10.2008 Decyzja o przeprowadzeniu ponownej ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkursy I/7.2.2/08, II/9.1.1/08 oraz II/9.1.2/08 w ramach komponentu regionalnego PO KL

W oparciu o stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL oraz zalecenia Instytucji Pośredniczącej, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zdecydował o przeprowadzeniu ponownej oceny merytorycznej wniosków o...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

24.10.2008 Zapraszamy na konferencje w Legnicy i Jeleniej Górze

Serdecznie zapraszamy na konferencje „NIEZWYKŁA SZANSA DLA ZWYKŁYCH LUDZI” – komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które odbędą się 19 listopada br. w Legnicy oraz 28 listopada br. w Jeleniej...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

23.10.2008 Podpisane umowy na prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy

W dniu 22 października br. zostały podpisane umowy na prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. Wyłonione instytucje poprowadzą Regionalne Ośrodki EFS w województwie dolnośląskim w...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

23.10.2008 Projekty systemowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu zatwierdzone do realizacji w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

W dniu 21 października br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął do realizacji trzy projekty systemowe, które będą realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie...więcej ››

Kat: Archiwum 2008
Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 61