Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.10.2008 Spotkanie Marszałka z projektodawcami

Spotkanie Marszałka Piotra Borysa z projektodawcami odbędzie się w następnym tygodniuwięcej ››

Kat: Archiwum 2008

07.10.2008 Zmiana zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską rozporządzenia (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

07.10.2008 Akcja informacyjno-promocyjna komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku „Niezwykła Szansa dla Zwykłych Ludzi”

PO KL na drogach Dolnego Śląska… - od połowy września realizowany jest kolejny etap kampanii informacyjno-promocyjnej „Niezwykła Szansa dla Zwykłych Ludzi”.

Kat: Archiwum 2008

05.10.2008 Zmiana treści Dokumentacji konkursowych dla aktualnie trwających konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL

Informujemy, że z dniem 6 października 2008 roku zmianie ulegnie treść Dokumentacji konkursowych dla aktualnie trwających konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

02.10.2008 Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 3.2 - wersja off-line

W związku z akceptacją w dniu 19 września 2008 r. nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki, które weszły w życie 1 października 2008 r., zmieniona zostanie również wersja Generatora...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

02.10.2008 Partnerstwa w projektach systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, że istnieje możliwość realizacji projektów systemowych, realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL, w partnerstwie.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

30.09.2008 Zalecenia dla Beneficjentów Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska wydała dokument Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy prawo zamówień publicznych, w którym znalazły się wskazówki w jaki sposób stosować obecnie...więcej ››

Kat: Archiwum 2008
Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 61