Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.09.2008 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do stosowania Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia prawa zamówień...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

26.09.2008 Nowa wersja „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

19 września 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaakceptowała nową wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

26.09.2008 Nowa wersja „Zasad finansowana Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

15 września 2008 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosław Pawłowski zaakceptował nową wersję Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

17.09.2008 Zamknięcie konkursu nr II/8.1.3/08

Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zamyka z dniem 22 września 2008 roku konkurs nr II/8.1.3/08 w ramach Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” Programu...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

17.09.2008 Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku”, realizowanego w trybie przetargu...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

16.09.2008 Instytucje i firmy realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Jeśli jesteś zainteresowany możliwościami jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, skorzystaj z udziału w projekcie.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

11.09.2008 Wyniki oceny merytorycznej Ofert złożonych w konkursie na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim

W odpowiedzi na konkurs na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszony w dniu 4 sierpnia 2008 r., do Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD do dnia 3 września 2008 r. wpłynęło 5...więcej ››

Kat: Archiwum 2008
Wyświetla nowości od 29 do 35 ze wszystkich 61