Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

01.09.2008 Wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych Programu Kapitał Ludzki

W związku z zaplanowaną na wrzesień 2008 r. zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmieniona zostanie również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

26.08.2008 Nabór na asesorów - wyjaśnienie

Wyjaśnienie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim dotyczące naboru asesorów prowadzonego w dniach 01-18.08.2008 roku przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu –...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

19.08.2008 Zawieszenie konkursów

Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiesza z dniem 30 sierpnia 2008 roku niżej wymienione konkursy otwarte ogłoszone w dniach 7 i 14 kwietnia 2008 roku oraz 2 czerwca 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

04.08.2008 Ogłoszenie konkursu na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu/Wałbrzychu/Jeleniej Górze/Legnicy.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

24.07.2008 Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 lipca 2008 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jarosław Pawłowski, zaakceptował nową wersję Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki. więcej ››

Kat: Archiwum 2008

15.07.2008 Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 8.2.1

14 lipca czerwca br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs numer II/8.2.1/08 w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

02.07.2008 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała "Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"więcej ››

Kat: Archiwum 2008
Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 61