Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

27.06.2008 Nowa wersja „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki”

24 czerwca 2008 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jarosław Pawłowski, zaakceptował nową wersję Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

26.06.2008 Zmodyfikowane Plany działania na lata 2007-2008 dla Priorytetów VI – IX w województwie dolnośląskim

Informujemy, że 28 maja 2008 roku Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaakceptowała zmodyfikowane Plany działania na lata 2007–2008 dla Priorytetów VI – IX w województwie dolnośląskim. więcej ››

Kat: Archiwum 2008

13.06.2008 Zmiany w dokumentacji konkursowej (Działanie 6.3)

Wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej - Konkurs otwarty nr II/6.3/08 Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

11.06.2008 Ostateczna wersja podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z możliwością uruchomienia naboru projektów objętych zasadami pomocy publicznej, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki opracowała ostateczną wersję podręcznika Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

09.06.2008 Ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny – warto inwestować w człowieka”

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego organizuje ogólnopolską konferencję pt. „Europejski Fundusz Społeczny – warto inwestować w człowieka”,która odbędzie w Teatrze Wielkim –...więcej ››

Kat: Archiwum 2008

04.06.2008 Szczegółowe zasady realizacji niektórych form wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.1, Działania 6.2 i Poddziałania 7.2.1

Instytucja Pośrednicząca PO KL przygotowała Szczegółowe zasady realizacji niektórych form wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.1, Działania 6.2 i Poddziałania 7.2.1.więcej ››

Kat: Archiwum 2008

03.06.2008 Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 8.2.1.

2 czerwca br. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs numer I/8.1.1/08 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i...więcej ››

Kat: Archiwum 2008
Wyświetla nowości od 43 do 49 ze wszystkich 61