Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.12.2010 Nowa wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą PO KL

Szanowni Państwo, 23 grudnia 2010 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programem  Kapitał Ludzki (PO KL). Znowelizowany...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

29.12.2010 Nowelizacja Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że znowelizowany zostały Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS. Zasadywejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Najważniejsze zmiany...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

29.12.2010 Zmiana dokumentu Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dnia 23 grudnia 2010 r.  zaktualizowany został dokument Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Dokument...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

28.12.2010 Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie – konkurs nr IV/8.2.1/PNAR/10

W związku z zakończeniem naboru wniosków na konkurs IV/8.2.1/PNAR/10 przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dnia zakończenia...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

23.12.2010 Plany działania na rok 2011

Wersja do wydruku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 79/IV/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku przyjął do realizacji Plany działania na rok 2011 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

23.12.2010 Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL ws. stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22 listopada 2010 roku

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do informacji opublikowanej w dniu 26 listopada br. na stronie tutejszej Instytucji Pośredniczącej PO KL ws. zatwierdzenia przez Minister Rozwoju Regionalnego zmienionych Wytycznych w zakresie...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

23.12.2010 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała nowelizacji Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Nowa wersja dokumentu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011...więcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 285