Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

23.12.2010 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.12.2010 zostało podpisane i skierowane do publikacji Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.  Dokument...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

23.12.2010 Nowa wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64 została udostępniona nowa wersja 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki. Nowa wersja...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

23.12.2010 Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż zostały znowelizowane Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dokument wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r. Konieczność wprowadzenia...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

22.12.2010 Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Szanowni Państwo,w imieniu członków Kapituły pragniemy podziękować za Państwa udział w Konkursie „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.W wyniku ustaleń powziętych w dniu 29 listopada br. podczas...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

22.12.2010 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/IX/INN/10

Publikujemy zestawienie wniosków o dofinansowanie projektu przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr I/IX/INN/10 Dokument do pobrania Posiedzenie KOP dla konkursu I/IX/INN/10 odbędzie się w dniach 4-17...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

17.12.2010 Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki (1 stycznia 2011 r.)

Uprzejmie informujemy, że została zatwierdzona nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Znowelizowany dokument obowiązuje dla konkursów ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

17.12.2010 Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (1 stycznia 2011 r.)

Uprzejmie informujemy, że znowelizowana została instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL. Zmiana ta towarzyszy wprowadzeniu zmian we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu wynikających przede wszystkim z...więcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 285