Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

16.12.2010 Publikacja listy rankingowej w ramach konkursu II/9.4/PN/10

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu zamkniętego II/9.4/PN/10 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingowa zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 52/IV/10 z dnia 14...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

15.12.2010 Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca przekazała dokument Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania8.1.2 PO...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

14.12.2010 Zbiorcze zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.5/A/10 w 2010 r.

Publikujemy zbiorcze zestawienie umów w ramach konkursu I/9.5/A/10, zawartych w 2010 r. oraz listę Członków Komisji Oceny Projektów w ramach tego konkursu. Zbiorcze zestawienie umów Dokument do pobrania Lista członków KOP...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

09.12.2010 Zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo, Instytucja Zarządzająca PO KL informuje, iż w wyniku podjętej w trakcie XVI Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program uchwały, zatwierdzone zostały zmodyfikowane ogólne kryteria wyboru projektów...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

08.12.2010 Zaproszenie na II Dolnośląskie Forum Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w Drugim Dolnośląskim Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 16 grudnia 2010 roku w godz....więcej ››

Kat: Archiwum 2010

07.12.2010 Publikacja listy rankingowej w ramach konkursu I/VIII/INN/10

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu zamkniętego I/VIII/INN/10 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingowa zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5216/III/10 z dnia...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

03.12.2010 Ogólnopolska konferencja „Efekty i wyzwania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce”

Szanowni Państwo, 1 grudnia br. Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zorganizował konferencję pt. „Efekty i wyzwania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce". Celem spotkania było...więcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 285