Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

02.12.2010 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL

Szanowni Beneficjenci, Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2011 roku. Procedura przygotowania i oceny...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

02.12.2010 Zbiorcze zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.1.2/A/10 w 2010 r.

Publikujemy zbiorcze zestawienie umów w ramach konkursu I/9.1.2/A/10, zawartych w 2010 roku oraz listę Członków Komisji Oceny Projektów w ramach tego konkursu. Zbiorcze zestawienie umów Dokument do pobrania Lista członków...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

01.12.2010 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.5/A/10 – listopad 2010

Publikujemy zestawienie umów w ramach konkursu I/9.5/A/10 zawartych w listopadzie 2010 r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2010

01.12.2010 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.1.2/A/10 – listopad 2010

Publikujemy zestawienie umów w ramach konkursu I/9.1.2/A/10 zawartych w listopadzie 2010 r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2010

01.12.2010 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.1.1/A/10 – listopad 2010

Wersja do wydruku Publikujemy zestawienie umów w ramach konkursu I/9.1.1/A/10 zawartych w listopadzie 2010 r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2010

29.11.2010 Ogłoszenie o naborze Ekspertów do prac w Komisji Oceny Projektów PO KL

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ogłasza nabór uzupełniający ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków konkursowych, składanych do instytucji organizującej konkurs (IOK) w...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

29.11.2010 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.3/A/10 – listopad 2010

Publikujemy zestawienie umów w ramach konkursu I/9.3/A/10 zawartych w listopadzie 2010 r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 29 do 35 ze wszystkich 285