Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

07.01.2010 Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr I/9.4/A/09

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w grudniu 2009 r. podpisane zostały 4 umowy  o dofinansowanie projektów, które wyłoniono do dofinansowania w ramach konkursu nr I/9.4/A/09.   Lista podpisanych umów Dokument...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

06.01.2010 Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej konkursu I/9.5/A/09 – I runda

W wyniku procedury odwoławczej, przeprowadzonej w ramach konkursu I/9.5/A/09, do dofinansowania zostały rekomendowane dwa wnioski   Uchwała nr 3850/III/10 z dnia 5 stycznia 2010 Dokument do pobrania   Lista...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

06.01.2010 Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej konkursu I/9.5/A/09 – II runda

W wyniku procedury odwoławczej, przeprowadzonej w ramach konkursu I/9.5/A/09, złożony wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania.   Uchwała nr 3851/III/10 z dnia 5 stycznia 2010 Dokument do...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

04.01.2010 Nowa wersja dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki

30 grudnia 2009 r. został zatwierdzony dokument: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki. Znowelizowany dokument wszedł w życie 1 stycznia 2010 r., co powoduje konieczność...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

04.01.2010 Nowelizacja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

30 grudnia 2009 r. zostały zatwierdzone zmienione zasady finansowania Program Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w związku z czym są obowiązujące dla projektów konkursowych, które będą...więcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 281 do 285 ze wszystkich 285