Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

29.11.2010 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.4/A/10 – listopad 2010

Publikujemy zestawienie umów w ramach konkursu I/9.4/A/10 zawartych w listopadzie 2010 r. Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2010

26.11.2010 Raport z badania ewaluacyjnego "Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim"

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego "Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim", zrealizowanego...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

26.11.2010 Zakres danych osobowych zbieranych od uczestników projektu na potrzeby wypełnienia Formularza PEFS 2007

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pismem z dnia 23 listopada br. (sygn. DZF-VIII-0422-67-PTo/10, Nk: 161174/10) przekazała tutejszej Instytucji Pośredniczącej PO KL informację dotyczącą zakresu...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

26.11.2010 Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

25.11.2010 Publikacja listy rankingowej w ramach konkursu III/8.2.1/B/10

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów w ramach konkursu zamkniętego III/8.2.1/B/10 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingowa zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5217/III/10 z dnia...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

24.11.2010 Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie – konkurs nr I/IX/INN/10

W związku z zakończeniem naboru wniosków na konkurs nr I/IX/INN/10 przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do dnia zakończenia...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

24.11.2010 Zbiorcze zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.3/A/10 w 2010 r.

Publikujemy zbiorcze zestawienie umów w ramach konkursu I/9.3/A/10, zawartych w 2010 r. oraz listę Członków Komisji Oceny Projektów w ramach tego konkursu. Zbiorcze zestawienie umów Dokument do pobrania Lista...więcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 285