Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

24.11.2010 Zbiorcze zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.4/A/10 w 2010 r.

Publikujemy zbiorcze zestawienie umów w ramach konkursu I/9.4/A/10, zawartych w 2010 r. oraz listę Członków Komisji Oceny Projektów w ramach tego konkursu. Zbiorcze zestawienie umów Dokument do pobrania Lista...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

23.11.2010 Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała nowelizacji Zasad realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Nowa wersja dokumentu obowiązuje...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

16.11.2010 Publikacja listy rankingowej w ramach konkursu II/8.2.1/C/10 – II runda konkursowa

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów w ramach drugiej rundy konkursowej konkursu otwartego II/8.2.1/C/10 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

16.11.2010 Zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie - konkurs II/9.4/PN/10

W związku z przyśpieszeniem procedury oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs II/9.4/PN/10, publikujemy zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o...więcej ››

Kat: Archiwum 2010

15.11.2010 Lista członków Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr I/9.1.1/A/10 – procedura odwoławcza

W zakładce Konkursy I/9.1.1/A/10 opublikowana została lista członków Komisji Oceny Projektów, dokonującej oceny merytorycznej wniosków w ramach procedury odwoławczej konkursu nr I/9.1.1/A/10więcej ››

Kat: Archiwum 2010

15.11.2010 Lista członków Komisji Oceny Projektów dla I rundy konkursu nr I/9.1.2/A/10 – po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny formalnej

W zakładce Konkursy I/9.1.2/A/10 opublikowana została lista członków Komisji Oceny Projektów, dokonującej oceny merytorycznej wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny formalnej.więcej ››

Kat: Archiwum 2010

15.11.2010 Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej

Szanowni Państwo, Krajowa Instytucja Wspomagająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Centrum Projektów Europejskich przygotowała Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej. Publikacja...więcej ››

Kat: Archiwum 2010
Wyświetla nowości od 43 do 49 ze wszystkich 285