Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

28.12.2012 Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Informujemy, że 24 grudnia 2012 r. została zatwierdzona znowelizowana wersja "Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013". Zasady będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r. Najważniejsze...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

28.12.2012 Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy, iż 21 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:  -...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

28.12.2012 Nowa wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich

Informujemy, iż 24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki. Najważniejsze zmiany wprowadzone w...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

28.12.2012 Nowa wersja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy, iż 24 grudnia 2012 r. wiceminister rozwoju regionalnego Pan Paweł Orłowski zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

27.12.2012 Wyróżnienie dla dwóch projektów z Dolnego Śląska w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2012"

Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2012" został rozstrzygnięty. Spośród 105 zgłoszeń niezależne jury konkursu wyłoniło 4 laureatów konkursu a organizator konkursu dodatkowo przyznał wyróżnienia specjalne dla 6 projektów....więcej ››

Kat: Archiwum 2012

27.12.2012 Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.6

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostosowaną do zamian w systemie realizacji PO KL przewidzianych na styczeń 2013 r. Zakres wprowadzonych w GWA zmian...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

24.12.2012 Nowelizacja dokumentu "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE" (tzw. taryfikator)

Informujemy, iż IZ PO KL opublikowała znowelizowaną wersję dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (tzw....więcej ››

Kat: Archiwum 2012
Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 339