Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

21.12.2012 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

21.12.2012 Indeksacja stawek jednostkowych w ramach PO KL

Informujemy, że zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Instytucja Zarządzająca przeprowadza aktualizację stawek jednostkowych dla szkoleń językowych...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

21.12.2012 Życzenia Świąteczne

Niech pokój i radość Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to rok szczęśliwy, przyniósł spełnienie marzeń oraz wiele satysfakcji z własnych dokonań. Dyrekcja i Pracownicy...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

19.12.2012 Publikacja listy rankingowej dla konkursu I/9.1.1/A/12 – XII runda konkursowa

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach XII rundy konkursu otwartego I/9.1.1/A/12 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

14.12.2012 Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 w latach 2013 – 2014 oraz Poddziałania 7.1.2 na 2013 r.

CZAS I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 należy składać w okresie 01.01.2013 - 28.02.2013. Wniosek składany jest do Instytucji Wdrażającej...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

14.12.2012 Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie - konkurs nr II/9.1.2/A/12 (V runda konkursowa)

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach V rundy konkursowej konkursu nr II/9.1.2/A/12 przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzania dalszych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów...więcej ››

Kat: Archiwum 2012

12.12.2012 Publikacja listy rankingowej dla konkursu zamkniętego III/9.1.2/B/12

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego III/9.1.2/B/12 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr...więcej ››

Kat: Archiwum 2012
Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 339