Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.12.2013 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.1.2/A/13 – listopad 2013

Prezentujemy Państwu zestawienie umów w ramach konkursu I/9.1.2/A/13 zawartych w listopadzie 2013r.  Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2013

05.12.2013 Wydłużenie terminu poinformowania Beneficjenta o wynikach oceny merytorycznej - konkurs I/9.5/A/13 (IV runda)

Informujemy, że z powodu dużej liczby projektów podlegających ocenie merytorycznej, tj. 69, pisma do Projektodawców informujące o wynikach oceny merytorycznej zostaną nadane nie później niż w terminie 15 dni od zakończenia prac...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

04.12.2013 Publikacja listy rankingowej dla konkursu I/9.5/A/13 - IV runda konkursowa

Informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków w ramach  IV rundy konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

03.12.2013 Konferencja - Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Wrocław, 18 grudnia 2013r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Efekty wdrażania PO KL 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze praktyki i rozwiązania w aspekcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 ”, która odbędzie we...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

03.12.2013 Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu I/9.5/A/13 – listopad 2013

Prezentujemy Państwu zestawienie umów w ramach konkursu I/9.5/A/13 zawartych w listopadzie 2013r.  Dokument do pobraniawięcej ››

Kat: Archiwum 2013

03.12.2013 Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 12-13 grudnia 2013 r. (czwartek-piątek) w Jeleniej Górze. Opis:...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

29.11.2013 Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie – konkurs zamknięty nr II/9.1.2/B/13

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr II/9.1.2/B/13 przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzania dalszych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do...więcej ››

Kat: Archiwum 2013
Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 220