Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

21.11.2013 Z KOBIETAMI O KOBIETACH ”Moje życie zmieniło się dzięki EFS” - debata DWUP

Otwarta debata kobiet pozostających bez zatrudnienia i powracających na rynek pracy z kobietami aktywnymi zawodowo. Najbliższa debata już 29.11.2013 r. od godz. 10:00 - Hotel ESPERANTO w Świdnicy Spotkanie zorganizowane dla...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

20.11.2013 Publikacja listy rankingowej dla konkursu nr I/9.5/A/13 – III runda konkursowa

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach III rundy konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

20.11.2013 Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku

Czy płatnikowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów pracowników? Jeżeli tak, to czy wynagrodzenie to stanowi przychód ? · Płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

20.11.2013 Wydłużenie terminu poinformowania Beneficjenta o wynikach oceny merytorycznej - konkurs I/9.5/A/13 (III runda)

Informujemy, że z powodu dużej liczby projektów podlegających ocenie merytorycznej, tj. 61, pisma do Projektodawców informujące o wynikach oceny merytorycznej zostaną nadane nie później niż w terminie 15 dni od zakończenia prac...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

18.11.2013 Szkolenia RO EFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Rozliczanie wniosków o płatność i zarządzanie finansami realizowanych projektów PO KL” w dn. 26 - 27 listopada...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

15.11.2013 Zestawienia wniosków przekazanych do oceny merytorycznej po dokonaniu uzupełnienia w ramach konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 – IV runda konkursowa

W związku z pozytywną oceną formalną po dokonaniu uzupełnienia, w dniu 31 października i 8 listopada br. projekty o numerach POKL.09.05.00-02-286/13, POKL.09.05.00-02-288/13, POKL.09.05.00-02-321/13, POKL.09.05.00-02-338/13,...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

13.11.2013 Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych - 7.5.1

4 listopada 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1. W ramach tej wersji wprowadzono m.in. następujące zmiany: - w Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w...więcej ››

Kat: Archiwum 2013
Wyświetla nowości od 15 do 21 ze wszystkich 220