Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

13.11.2013 Konferencja WORKING LIFE 2013 – PRZEDŁUŻENIE NABORU UCZESTNIKÓW

Strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w corocznej...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

08.11.2013 Szkolenia ROEFS Wrocław

Szkolenie „Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL ze szczególnym uwzględnieniem zmian w dokumentach w roku 2013”. Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z Europejskiego...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

06.11.2013 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr II/9.1.1/B/13

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr II/9.1.1/B/13 ogłoszonym dnia 20 sierpnia br. informujemy, że w ramach danego konkursu złożono 19...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

06.11.2013 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/13

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/13 ogłoszonym dnia 20 sierpnia br. informujemy, że w ramach danego konkursu złożono 12...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

04.11.2013 NIEZWYKŁA SZANSA DLA ZWYKŁYCH LUDZI. KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA DOLNYM ŚLĄSKU

Co oznaczają liczby 400.000, 11.000, 24.500, 47 000 i 8.300 dowiemy się w połowie listopada. Rozpoczęła się czterotygodniowa kampania informacyjno-promocyjna podsumowująca efekty wdrażania komponentu regionalnego Programu...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

04.11.2013 Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 oraz nowego RPO 2014-2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu legnicko-głogowskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

04.11.2013 Debata "Dostępność: dofinansowań i pożyczek do nowootwieranych działalności gospodarczych, projektów prowadzących do aktywizacji zawodowej oraz pozyskania kompetencji językowych i ICT ”- Wrocław, 13 listopada 2013 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza, w szczególności osoby zainteresowanie:- pozyskaniem środków na utworzenie działalności gospodarczej- zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych kursów i szkoleń językowych oraz...więcej ››

Kat: Archiwum 2013
Wyświetla nowości od 22 do 28 ze wszystkich 220