Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.10.2013 Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Wypełnianie wniosku do PO KL – Poddziałanie 9.1.2” w dn. 14 - 15 listopada 2013 r. w Jeleniej...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

31.10.2013 Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej (IZ) PO KL dotyczące zastosowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 kryterium dostępu

Przedstawiamy Państwu wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej (IZ) PO KL dotyczące zastosowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 kryterium dostępu, kierunkującego wsparcie na programy formalnej oceny (certyfikacji) w zakresie...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

31.10.2013 Interpretacje MRR w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Poniżej przedstawiamy interpretacje IZ PO KL dotyczące możliwości doposażenia kuchni oraz limitów na poszczególne kategorie wydatków określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

30.10.2013 Szkolenia ROEFS Wrocław

RO EFS Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wypełnianie wniosków do konkursu 9.1.2 PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

28.10.2013 KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015

W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych pierwszej wersji Planu działania na lata 2014-2015, a także po otrzymaniu dodatkowych zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL opracowała II projekt...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

28.10.2013 Konsultacje RPO WD 2014-2020

Szanowni Państwo, W dniu 25 października 2013 r. Uchwałą Nr 4894/IV/13 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Konsultacje społeczne dokumentu...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

25.10.2013 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 – IV runda

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 ogłoszonym dnia 20 marca br. i wznowionym w dniu 26 sierpnia br. informujemy, że w ramach IV...więcej ››

Kat: Archiwum 2013
Wyświetla nowości od 29 do 35 ze wszystkich 220