Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

24.10.2013 Konsultacje społeczne Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

24.10.2013 Publikacja listy rankingowej dla konkursu I/9.5/A/13 - procedura odwoławcza

Informujemy, że ocena merytoryczna projektów w ramach procedury odwoławczej I rundy konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 została zakończona. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

15.10.2013 Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor wersja 8.7.1 (wersja off-line)

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła wersję 8.7.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor  jest odpowiednikiem...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

15.10.2013 Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-202

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn  „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu jeleniogórskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

14.10.2013 Nowa wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

Informujemy, że IZ PO KL opublikowała znowelizowaną wersję Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach nowelizacji dokonano zmian wynikających z przeglądu śródokresowego Programu...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

11.10.2013 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 – procedura odwoławcza

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 ogłoszonym dnia 20 marca br. i wznowionym w dniu 26 sierpnia br. informujemy, że w ramach...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

11.10.2013 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 – III runda

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 ogłoszonym dnia 20 marca br. i wznowionym w dniu 26 sierpnia br. informujemy, że w ramach III...więcej ››

Kat: Archiwum 2013
Wyświetla nowości od 36 do 42 ze wszystkich 220