Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

09.10.2013 Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie – konkurs zamknięty nr II/9.1.1/B/13

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr II/9.1.1/B/13 przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzania dalszych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

09.10.2013 Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie – konkurs zamknięty nr I/9.1.1/A/13

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr I/9.1.1/A/13 przekazujemy Państwu Szczegółowy harmonogram przeprowadzania dalszych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

09.10.2013 Międzynarodowa konferencja Working Life 2013

Informujemy, że strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, ma przyjemność zaprosić Państwa do...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

08.10.2013 Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych

Informujemy, że 7 października 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.0. W ramach tej wersji wprowadzono m.in.: - aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

08.10.2013 Konferencja - Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wałbrzyskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości finansowania projektów ze środków EFS w ramach PO KL oraz nowego RPO 2014-2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pn „Dobre praktyki, analiza potrzeb oraz współpraca na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego subregionu wałbrzyskiego w kontekście komplementarności, potrzeb i możliwości...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

04.10.2013 Korekta informacji z dnia 1 października br. dotycząca liczby wniosków, które wpłynęły na konkurs nr I/9.5/A/13 w ramach IV rundy

Informujemy, iż w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach IV rundy konkursowej konkursu nr I/9.5/A/13 do Instytucji Organizującej Konkurs wpłynęło 69 wniosków. Poniżej prezentujemy Szczegółowy harmonogram przeprowadzania...więcej ››

Kat: Archiwum 2013

03.10.2013 Generator Wniosków Płatniczych – wersja 7.5.0

Informujemy, że IZ PO KL udostępni w dniu 7 października br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0. Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmie m.in.: - aktualizację słownika wskaźników pomiaru...więcej ››

Kat: Archiwum 2013
Wyświetla nowości od 43 do 49 ze wszystkich 220