Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

02.06.2014 Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla mieszkańców Dolnego Śląska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki...więcej ››

29.05.2014 Szkolenia ROEFS Wrocław

Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu (wnioski o płatność, kontrole, trwałość projektu, dokumentacja po realizacji). Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty...więcej ››

28.05.2014 Szkolenia ROEFS Wałbrzych

Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu zaprasza przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i...więcej ››

28.05.2014 UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY DO 18 CZERWCA BR. TERMIN ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSU „NIEZWYKŁA SZANSA DLA ZWYKŁYCH LUDZI”

Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem promocja.efs@dolnyslask.pl lub pod nr telefonu 71 776 96 15 Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.efs.dolnyslask.pl więcej ››

19.05.2014 Podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca br. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień...więcej ››

14.05.2014 Zmieniony Plan działania dla Priorytetu IX

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr  5666/IV/14 z dnia 13 maja 2014 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na lata 2014-15 dla Priorytetu IX  w ramach komponentu regionalnego Programu...więcej ››

14.05.2014 Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Priorytetu IX PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL województwa dolnośląskiego pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów...więcej ››

12.05.2014 Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Projekt „Przedsiębiorczość w pigułce - czynniki sukcesu na rynku pracy" jest wstępnym badaniem metod przedsiębiorczości, skierowanych do określonych grup docelowych w ramach obszaru EFS 2 w Szwecji (dotyczącego aktywizacji...więcej ››

Wyświetla nowości od 57 do 64 ze wszystkich 336