Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

08.08.2013 Szwedzki projektodawca poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy

Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projektu EFS pt. „Równe szanse”, realizowanego do czerwca 2014 roku. Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób”.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu niedopasowania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Technologii Wspomagających, organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne i pracodawcami (przemysł). Projekt jest finansowany przez Szwedzki Urząd Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. Jego założenia są również zgodne z celami Strategii UE 2020.

1. Projekt jest dopasowany w zakresie polityki strategii dostępności i adaptacyjności;

2. Grupą docelową projektu są osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. W ramach projektu będą szczególnie wspierane osoby z tzw. niepełnosprawnością „poznawczą” (ang. cognitive mark-up), która może mieć charakter tymczasowy lub przewlekły;

3. Celem projektu „Równe szanse” jest też, aby jak najwięcej takich osób weszło na rynek pracy;

4. Proces, metodologia i narzędzia, które mają być zastosowane, powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do każdego na rynku pracy, a nie mają być dopasowane tylko do indywidualnych osób z grupy docelowej projektu.

Na projekt składają się 3 główne działania:

1. Dostępność i adaptowanie samooceny, przeglądy i ocena zawodowa, walidacja i szkolenia zawodowe poprzez rozwój i poprawę metodologii do wizualizacji umiejętności miękkich w celu uzupełnienia umiejętności twardych;

2. Przyczynienie się do „odblokowania" istniejących zasobów przez podnoszenie świadomości na temat dostępnych udogodnień, ich dostępności i możliwości adaptacji do osób i firm;

3. Mentorzy, którzy będą stanowić powiązanie pomiędzy osobami indywidualnymi a firmami i działać jako pośrednicy w celu zapewnienia, że dana osoba nie powróci do bezrobocia;

W celu wsparcia realizacji w/w zadań projekt potrzebuje/poszukuje efektywnych metod działania. Stąd też wynika potrzeba znalezienia/zidentyfikowania dobrych i sprawdzonych praktyk poza Szwecją, na rynku międzynarodowym. Dlatego też projekt poszukuje partnerów, szczególnie z Polski i Litwy do współpracy, którzy mogą się taką wiedzę i doświadczenie i chcą się nimi podzielić.

Projekt wykorzystuje CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu), co oznacza, że firma, z własnej inicjatywy, jest aktywnie zaangażowana w rozwój społeczności Jest to ważny argument dla pracodawców, by chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Poniżej przekazujemy Państwu krótkie materiały opisujące projekt w języku angielskim.

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia:

Andrea Gidoff

Kvalificerad Handläggare

Arbetsförmedlingen | Avd. Förmedlingstjänster

113 99 STOCKHOLM | Besök: Hälsingegatan 38

Telefon: 0104875802 | Fax: | Växel: 0771-60 00 00

E-post: andrea.gidoff@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen


<- Wstecz do: Aktualności