Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

13.08.2013 Spotkania informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Podziałania 9.1.1 (Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej)

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje dwa spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów nr I/9.1.1/A/13 oraz II/9.1.1/B/13 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku wsparcia istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) obowiązuje kryterium dostępu nr 6: „Działania w projekcie są skierowane do przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego), w których nie są i nie były realizowane projekty w Poddziałaniu 9.1.1 wyłonione w trybie konkursowym”.

Spotkania odbędą się:

· 6 września br. (pt) we Wrocławiu (sala konferencyjna nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 - budynek przychodni WZSOZ, V piętro),

· 9 września br. (pn) w Legnicy (Hotel Sękowski, ul. Gliwicka 15).

Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

· przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście nowych dokumentów,

· Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS,

· usługi świadczone przez Regionalne Ośrodki EFS.

Program spotkania  Pobierz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego pn.: SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.1, dostępnego w zakładce Szkolenia i konferencje, w terminie do 30 sierpnia br.

Liczba miejsc jest ograniczona - prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści: „Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”, przesłana zwrotnie na adres e-mail podany w formularzu, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji, a więc 2-3 września br.

W przypadku dużego zainteresowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa do jednej osoby z danej instytucji, o czym zostaną Państwo poinformowani w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursów nr I/9.1.1/A/13 oraz II/9.1.1/B/13, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia pytań i przesłanie go na adres: promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia br.

Formularz zgłoszenia pytań  Pobierz

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one opublikowane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.


<- Wstecz do: Aktualności