Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.09.2013 Help Desk PEFS 2007

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Baza lokalna PEFS 2007, Formularz PEFS 2007, aplikacja PEFS 2007 - Walidator). Usługi Help Desk dla Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz dla Beneficjentów świadczone są od 02 września br.

Jednoczesnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ścisłe przestrzeganie procedury, w szczególności na zakaz przesyłania bezpośrednio na adres email Help Desk Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów ekranów (tzw. screenshotów) zawierających dane osobowe.


<- Wstecz do: Aktualności