Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

18.09.2013 Spotkania konsultacyjne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER)

Do 25 października 2013 r. potrwają konsultacje dotyczące opracowywanego projektu Programu Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Celem konsultacji jest włączenie szerokiej opinii publicznej w proces ustalania kierunków i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanego w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Projekt Programu wraz z formularzem on-line zgłaszania uwag jest dostępny na stronie Ministerstwa Rozowoju Regionalnego www.efs.gov.pl w zakładce O konsultacjach


Dodatkowo informujemy, że 24 września br. we Wrocławiu, w hotelu Novotel w ramach ww. konusltacji odbędzie się konferencja. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższymi linkami:


https://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/wroclaw_24092013.aspx
 
http://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Rejestracja.aspx


<- Wstecz do: Aktualności