Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

19.09.2013 VII Ponadnarodowe Forum Partnerskie

Krajowa Instytucja Wspomagająca rozpoczęła nabór uczestników na kolejne, VII Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniu 18 października br. w siedzibie Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39A. Cel Forum, podobnie jak do tej pory, to zwiększanie możliwości zawiązywania partnerstw w projektach współpracy ponadnarodowej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu, oprócz instytucji polskich, wezmą udział projektodawcy ze Szwecji.

W Forum mogą wziąć udział podmioty, które:
1. planują składanie wniosku o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej w 2013 r. w komponencie centralnym/ regionalnym w ramach ogłaszanych konkursów;
2. podmioty realizujące projekty w ramach PO KL (systemowe/konkursowe, centralne/regionalne), które zamierzają rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy.

W poniższym załączniku znajdą Państwo wszystkie pozostałe informacje i wymagania niezbędne do uczestnictwa w Forum, tj. ramowy program, wymagania stawiane uczestnikom, formularze fiszki projektowej oraz potencjału projektodawcy (dwa dokumenty, które należy wypełnić (fiszkę wyłącznie w języku angielskim) i przesłać do KIW w terminie do 25.09).  Wymagane dokumenty należy przesyłać na adres: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl


 VII Ponadnarodowe Forum Partnerskie 


<- Wstecz do: Aktualności