Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

19.09.2013 Partner do projektu poszukiwany - Belgia

Zespół projektowy z NGO TRENDHUIS (www.trendhuis.be), PILNIE poszukuje odpowiedniego partnera do współpracy ponadnarodowej w ramach projektu z EFS w celu wymiany know-how w tej dziedzinie i / lub do przeprowadzenia pilotażu i/lub pilota i przetestowania w praktyce zestawu narzędzi w danym kraju / regionie. Projekt będzie stanowił część ekscytującej inicjatywy w dziedzinie CSR i umożliwi wdrożenie jego efektów we własnym kraju.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie jako partner ponadnarodowy, prosimy o bezpośredni kontakt z nathalie.bekx@trendhuis.be

Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu znajdują się w załączniku w języku angielskim oraz roboczym tłumaczeniu polskim.

 Załączniki


<- Wstecz do: Aktualności