Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

25.09.2013 DWUP zaprasza do udziału w konkursach

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ma przyjemność zaprosić do udziału w poniższych konkursach:

Konkurs nr 1 - na krótką opowieść pt. „Jak EFS zmienił moje życie” - skierowany do uczestników, członków rodzin uczestników projektów oraz osób zaangażowanych w realizację projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - czytaj więcej

Konkurs nr 2 - „Europejski Sukces – Fundusze blisko społeczeństwa” skierowany do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej - czytaj więcej

Konkurs nr 3 - Konkurs literacki „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych - czytaj więcej

Konkurs nr 4 - „Młody biznesmen – szansa na pierwszy milion” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - czytaj więcej

Konkurs nr 5 - Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - czytaj więcej

Konkurs nr 6 - Konkurs plastyczny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla uczniów szkół podstawowych - czytaj więcej

Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl


<- Wstecz do: Aktualności