Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

03.10.2013 Generator Wniosków Płatniczych – wersja 7.5.0

Informujemy, że IZ PO KL udostępni w dniu 7 października br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0. Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmie m.in.:

 

- aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,

- wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP,

- zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu ‘data’ w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika,

- dodanie w module Wskaźniki PO KL w części Instytucje Pośredniczące dokumentu „Procedura importu wskaźników z GWP do KSI”.

 

Jednocześnie informujemy, że IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym od dnia 07 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0

 

Dodatkowo przypominamy, że wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 7.5.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza edycja będzie możliwa.


<- Wstecz do: Aktualności