Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

09.10.2013 Międzynarodowa konferencja Working Life 2013

Informujemy, że strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w corocznej międzynarodowej konferencji Working Life 2013.

Zakres tematyczny konferencji związany jest z wdrażaniem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze współpracy ponadnarodowej oraz integracji społecznej i zawodowej wszystkich obywateli państw basenu Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie zostało została podzielone na dwa dni. Pierwszy dzień poświęcony będzie wypracowaniu pomysłów na przedsięwzięcia projektowe od 2014 r. Uczestnicy spotkania zostaną zachęceni do identyfikacji wspólnych problemów/kwestii będących przedmiotem przyszłej współpracy w zakresie 4 tematów: Młodzież, Równość, Niepełnosprawność i Innowacje Społeczne w celu efektywnej realizacji Strategii Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas drugiego dnia konferencji przewidziane są seminaria w zakresie szeroko pojętego rynku pracy i wspomnianej strategii makroregionalnej w kontekście przyszłych wyzwań i szans. Przedstawione zostaną także dobre praktyki wdrażania Strategii Regionu Morza Bałtyckiego w różnych Państwach Członkowskich, zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym, projekty flagowe, możliwości finansowania i inne.


Miejsce konferencji: Sztokholm, Szwecja

Data: 25 - 26 listopada 2013 r.

Język spotkania: angielski

Koszty udziału w konferencji pokrywa strona szwedzka (goście z zagranicy są zwolnieni z opłaty obowiązującej uczestników szwedzkich w wysokości 950 SEK), zaś koszty przejazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Termin rejestracji na konferencje upływa 4 listopada br. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dokonania rejestracji, prosimy o kontakt z Panią Anne Marie Flood, annemarie.flood@arbetsmiljoforum.se, T: +46 (0)707-240400.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie Inclusive Europe www.inclusiveeurope.se.

W opinii KIW wydarzenie Working Life jest doskonałą okazją nawiązania kontaktów międzynarodowych z potencjalnymi partnerami ponadnarodowymi na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej EFS w obecnym okresie programowania, zwłaszcza zaś pod kątem ewentualnych rozszerzeń tzw. standardowych projektów PO KL o komponent współpracy ponadnarodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu Working Life oraz kontaktu z KIW.

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności