Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.10.2013 Szkolenia ROEFS Wrocław

RO EFS Wrocław zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wypełnianie wniosków do konkursu 9.1.2 PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” 
Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy zamierzają aplikować o środki z konkursu 9.1.2 PO KL z obszaru powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

- osoby reprezentujące instytucje korzystające z doradztwa RO EFS Wrocław w zakresie pisania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL

- osoby reprezentujące instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Szkolenie będzie poświęcone Wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem konkursu 9.1.2 PO KL.

Szkolenie jest bezpłatne. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin szkoleń oraz prowadzący:
12-13.11.2013  Agnieszka Szuba

Miejsce i godziny szkoleń: Wrocław, Plac Solidarności 1/3/5, II p., p.110, g. 9.00-16.00
Ramowy program szkolenia do pobrania poniżej.

ZASADY REKRUTACJI ORAZ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu (w podanej niżej kolejności) mają podmioty:
1) osoby reprezentujące instytucje korzystające z doradztwa RO EFS Wrocław w zakresie pisania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL
2) osoby reprezentujące instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu 9.1.2 PO KL
3)przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 listopada 2013 r. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.
3.Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń.
4.W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
5.Świadectwo potwierdzające udział jest wydawane po odbyciu pełnego szkolenia i obejmuje potwierdzenie udziału w szkoleniu.
6. Dnia 8 listopada 2013 osoby zgłoszone zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (e-mail lub telefonicznie).

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do  biura ROEFS faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na nasz adres mailowy: joanna.kowalska@roEFS.pl.


Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:  071 780 90 79. Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia jest Joanna Kowalska - Śliwa.

 Karta zgłoszeniowa

 Program szkolenia


<- Wstecz do: Aktualności