Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.10.2013 Interpretacje MRR w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Poniżej przedstawiamy interpretacje IZ PO KL dotyczące możliwości doposażenia kuchni oraz limitów na poszczególne kategorie wydatków określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Dodatkowo publikujemy bazę FAQ zawierającą zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Interpretacja – doposażenie kuchni

 Interpretacja – place zabaw

 FAQ

 Baza FAQ


<- Wstecz do: Aktualności