Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.10.2013 Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Wypełnianie wniosku do PO KL – Poddziałanie 9.1.2” w dn. 14 - 15 listopada 2013 r. w Jeleniej Górze.

Szkolenie będzie poświęcone wypełnianiu wniosku do Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach konkursu nr II/9.1.2/B/13 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Prowadzący: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

- projektodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki z PO KL w ramach konkursu II/9.1.2/B/13 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;

- podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 9 listopada 2013 r. do godz. 12:00.

Informacje organizacyjne:

• Wszystkie szkolenia prowadzone są przez ROEFS w Jeleniej Górze nieodpłatnie.

• Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Karta zgłoszeniowa


<- Wstecz do: Aktualności