Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

06.11.2013 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/13

W nawiązaniu do szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków złożonych w konkursie nr I/9.1.1/A/13 ogłoszonym dnia 20 sierpnia br. informujemy, że w ramach danego konkursu złożono 12 wniosków o dofinansowanie projektu. Po ocenie formalnej do kolejnego etapu oceny przeszło 8 wniosków, które skierowane zostaną do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Podczas posiedzenia KOP konkursu I/9.1.1/A/13 oceniane będą następujące wnioski:

 Dokument do pobrania

Posiedzenie KOP dla konkursu nr I/9.1.1/A/13 odbędzie się w dniach od 6 listopada do 10 grudnia br. W trakcie posiedzenia Instytucja Organizująca Konkurs nie może udzielać informacji o wynikach oceny poszczególnych wniosków. Opublikowanie listy rankingowej wniosków zaplanowano na 19 grudnia br.


<- Wstecz do: Aktualności