Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.11.2013 Wydłużenie terminu poinformowania Beneficjenta o wynikach oceny merytorycznej - konkurs I/9.5/A/13 (III runda)

Informujemy, że z powodu dużej liczby projektów podlegających ocenie merytorycznej, tj. 61, pisma do Projektodawców informujące o wynikach oceny merytorycznej zostaną nadane nie później niż w terminie 15 dni od zakończenia prac KOP dla III rundy. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dopuszczają możliwość wydłużenia terminu wysłania pism do Projektodawców informujących o wynikach oceny merytorycznej do 15 dni w uzasadnionych przypadkach.

W związku z powyższym zamieszczamy zaktualizowany Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu I/9.5/A/13 – III runda.


 Szczegółowy hamronogram - aktualizacja


<- Wstecz do: Aktualności