Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

03.12.2013 Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zasady kontroli w projektach PO KL” dnia 12-13 grudnia 2013 r. (czwartek-piątek) w Jeleniej Górze.

Opis: Szkolenie poświęcone będzie zasadom dot. kontroli w ramach komponentu regionalnego PO KL. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem do kontroli oraz poprawnością realizacji projektu konkursowego, m.in.:

  • prowadzona dokumentacja projektu,
  • prawidłowość rozliczeń finansowych,
  • kwalifikowalność wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących personelu projektu,
  • sposób rekrutacji uczestników projektu,
  • sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
  • zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
  • prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,
  • sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Wykładowca: Mirosława Hamera, Marcin Woźniak

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra.

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:

1. osoby reprezentujące instytucje realizujące projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL;

2. podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 9 grudnia 2013 r. do godz. 15:00.

Informacje organizacyjne:

· Szkolenie będzie się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00.

· Szkolenie jest prowadzone nieodpłatnie.

· Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka.

· Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura Regionalnego Ośrodka faksem pod numer: 75 642 20 00 w. 40 lub na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela: Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak pod numerem tel. 075 642 20 00.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystania z usługi Ośrodka, jaką jest wizyta wspierająca.

 Karta zgłoszeniowa


<- Wstecz do: Aktualności