Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

04.12.2013 Publikacja listy rankingowej dla konkursu I/9.5/A/13 - IV runda konkursowa

Informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną wniosków w ramach  IV rundy konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Poniżej publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 5024/IV/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5024/IV/13

 Dokument do pobrania


Lista rankingowa

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności