Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.01.2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

W dniu 27 listopada 2013 r.w wyniku przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W związku z powyższym, IZ PO KL pragnie przekazać następujące wyjaśnienia.

Zmiana Ministerstwa nie oznacza konieczności aneksowania zawartych umów o dofinansowanie projektów. Jednakże w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu z innych przyczyn, IZ PO KL zaleca przy takiej okazji zaktualizowanie danych w umowie w zakresie wskazania właściwej aktualnie IZ PO KL, tj. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W przypadku umów o dofinansowanie projektu, które nie zostały jeszcze zawarte, należy dokonać ww. aktualizacji nawet w przypadku rozstrzygniętych konkursów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż organem odwoławczym w sprawach dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest aktualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.


<- Wstecz do: Aktualności