Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

30.01.2014 Informacje dotyczące kolejnych etapów oceny wniosków złożonych w konkursie nr I/9.5/A/13 – procedura odwoławcza (IV runda konkursowa)

Informujemy, że w ramach procedury odwoławczej organizowanej dla konkursu otwartego nr I/9.5/A/13 (IV runda konkursowa) do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów (KOP) przekazano 2 wnioski o dofinansowanie projektu.


 Dokument do pobrania


Posiedzenie KOP dla procedury odwoławczej organizowanej w ramach konkursu nr I/9.5/A/13 (IV runda), odbędzie się w dniach od 31 stycznia do 10 lutego br. W trakcie posiedzenia Instytucja Organizująca Konkurs nie może udzielać informacji o wynikach oceny.
Opublikowanie listy rankingowej wniosków zaplanowano na dzień 29 lutego br.


<- Wstecz do: Aktualności