Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

05.02.2014 VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 


Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

  • rewitalizacja (np.: obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
  • zabytek (np.: obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne),
  • produkt promocyjny (np.: wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
  • obiekt turystyczny (np.: hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
  • turystyka aktywna (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),
  • turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np.: szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy międzynarodowej i transgranicznej),
  • miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.).


Główną nagrodą w konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także pakiety promocyjne. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystości wręczenia nagród organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, krótkie filmy, publikacje, prezentacje itp.) na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2014 r.

Projektodawcy, którzy uzyskają status kandydatów do nominacji do głównych nagród zostaną zaproszeni na posiedzenie Kapituły konkursu w celu prezentacji swoich projektów.

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Konkursu:
Piotr Koziróg
tel. kom. 605-517-004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz poradnik „Jak poprawnie przygotować zgłoszenie” dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl


<- Wstecz do: Aktualności