Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

21.02.2014 Zmiana operatora wsparcia technicznego Generatorów PO KL

Informujemy, że z dniem 21 lutego 2014 r. kończy się umowa na świadczenie usług wsparcia technicznego dla Generatorów PO KL realizowana dotychczas przez firmę JCommerce SA.

Poczynając od dnia 24 lutego br. obowiązki w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego dla Generatorów PO KL realizowane będą przez firmę Britenet Sp. z o.o.

W związku z powyższym przekazujemy dane kontaktowe do działu HelpDesk, które będą obowiązywały od dnia 24 lutego 2014 r.:

1. Telefon: (81) 311-00-32
2. Fax: (81) 463-44-69
3. E-mail:
generator@britenet.com.pl


Usługa wsparcia będzie świadczona bez zmian tj. w dniach roboczych w godzinach 8:15-16:15.


<- Wstecz do: Aktualności