Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

22.02.2014 Partner do projektu poszukiwany - Szwecja

Instytucja szwedzka o charakterze zbliżonym do polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Göteborg, oferuje osobom/obywatelom Göteborga różne usługi w sferze socjalnej takie, jak wsparcie dla bezdomnych, osób uzależnionych, dzieci zagrożonych przemocą i wiele więcej.

Domy Aktywności (Activity house) mają na celu wspieranie osób z chorobami psychicznymi, tworząc miejsca pracy, powodując interakcje społeczne oraz wsparcie umożliwiające znalezienie odpowiedniej pracy lub właściwej drogi edukacji. Grupą docelową tych działań są osoby w wieku 18-65 lat. Domy Aktywności oferują zajęcia w dni powszednie, takie jak różne kursy, wspólne obiady, spotkania z innymi ludźmi, słuchanie muzyki, czytanie, itp. Współpracują one również z pracownikami socjalnymi, lekarzami psychiatrii, trenerami pracy.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na grupę docelową, osoby z chorobą psychiczną lub niepełnosprawnych w wieku 18-35. Projektodawca chce pokazać, że wielu z nich jest twórczo i artystycznie uzdolniona. Ci młodzi uczestnicy projektu potrzebują areny, gdzie ich umiejętności mogłyby być zauważone i pokazane szerszej publiczności. Główne działania ponadnarodowe będą polegać na zapoznaniu się/nawiązaniu współpracy z organizacjami pracującymi z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną lub gmin i organizacji, które rozwinęły usługi e-commerce.

Wszelkie szczegóły dotyczące projektu i zasad ich wdrażania wyjaśni zainteresowanym Pani Lena Malm, mail: lena.malm@socialresurs.goteborg.se

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności