Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

18.03.2014 Szkolenia ROEFS Jelenia Góra

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów, którzy realizują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z obszaru powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego oraz m. Jelenia Góra do wzięcia udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze:
„Weryfikacja projektu finansowanego z PO KL w trakcie realizacji i po jego zakończeniu”

Szkolenie poświęcone będzie zasadom realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z POKL. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególny nacisk położony będzie na aspekty związane z kontrolą projektów, trwałością projektów oraz dokumentacją projektową.).

W szczególności preferowani będą (w kolejności poniżej) projektodawcy:
1) podmioty, które realizują projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego lub centralnego;
2) podmioty, które nie korzystały jeszcze ze wsparcia ROEFS;
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców

Termin szkolenia:
31.03.2014 – 01.04.2014, Jelenia Góra
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 27 marca 2014 r. do godz. 14:00


Informacje organizacyjne:
Szkolenie będzie się odbywać w godzinach: 9.00 – 16.00. Wszystkie szkolenia prowadzone są nieodpłatnie, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, gorące i zimne napoje, ciastka. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z ewentualnym dojazdem i noclegiem.

Jak zgłosić się na szkolenie?
W celu potwierdzenia swojego udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do biura ROEFS na adres mailowy: jeleniagora@roefs.pl lub dostarczenie go osobiście na adres: ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra


Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do korzystania z bezpłatnych usług doradczych dotyczących m.in. dopracowania koncepcji projektowej, konsultacji przygotowanego wniosku czy kwestii dotyczących rozliczania projektów oraz do skorzystanie z nowej usługi jaką jest wizyta wspierająca.


Wszelkich informacji na temat szkolenia i doradztwa udziela:

Łukasz Pęcherczyk oraz Ewa Pańczak
pod numerem tel. 075 642 20 00


Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Karta zgłoszeniowa


<- Wstecz do: Aktualności