Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

27.03.2014 Partner do projektu poszukiwany - Irlandia

Projekt Omagh District Council (Lokalnej organizacji rządowej wspierającej bezrobotnych w powrocie na rynek pracy) skierowany jest do szerokiej grupy docelowej. Zidentyfikowane najważniejsze problemy do rozwiązania:

a) niski stopień zatrudnienia w grupie docelowej

· Integracja i wzmocnienie pozycji zbliża do korygowania długotrwałego bezrobocia

· Strategie rozwoju umiejętności i sposoby ich wsparcia

· Umiejętności podejścia do zatrudnienia i jak najlepsze zintegrowanie coachingu, mentoring i innych metod poszukiwania pracy

b) słaba współpraca z pracodawcami tj.

· Pokonywanie trudności związanych zachęcaniem pracodawców do współpracy z programami dla długotrwale bezrobotnych

· Definiowanie pracy partnerskiej z pracodawcami

· Praca z przedsiębiorstwami społecznymi

· Praca z małymi przedsiębiorstwami (mniej niż 10 pracowników)

Celem projektu jest przekazywanie i wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w odniesieniu do:

a) kompletnego rozwoju osoby (podejście całościowe, zintegrowane rozwiązania dla grupy docelowej z wieloma złożonymi potrzebami)

b) wprowadzenia możliwości pracy razem w jednym punkcie i aktywnego angażowania pracodawców w rekrutację z długoterminowym bezrobotnymi

c) określenia najlepszych praktyk w celu zaangażowania pracodawców - jak zachęcić pracodawców do odgrywania bardziej aktywnej roli w projektowaniu i wdrażaniu programów zdolności do zatrudnienia

Będzie się to odbywać poprzez:

· Udostępnianie wiedzy i najlepszych praktyk podczas całej ścieżki działania jednostki w dostosowanym do ich potrzeb tempie i dostosowanie do ich indywidualnych potrzeb

· Strategie zaangażowania pracodawców

· Wizyty studyjne dla pracowników

· Nauczanie w miejscu pracy w oparciu o wymianę pracowników

W efekcie działań projektowych oczekuje się następujących rezultatów:

· Wspólna nauka i identyfikacja nowych podejść i rozwiązań istniejących problemów bieżących

· Informacyjne strategie rozwoju umiejętności

· Promowanie aktywnej integracji

· Przekazywanie i wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

· Zwiększenie liczby osób wracających na rynek pracy

· Zwiększone zaangażowanie pracodawców w przezwyciężanie bezrobocia

· Zwiększona wiedza na temat ekonomii społecznej, która może zapewnić zwiększenie doświadczenia na rynku pracy osób najbardziej oddalonych od miejsca pracy

Projekt współpracy ponadnarodowej ma się rozpocząć w kwietniu br. i trwać do marca 2015 r.

Zapraszamy polskie instytucje do współpracy

W celu zasięgnięcia szczegółowych Informacji prosimy o bezpośredni kontakt z instytucją z Irlandii:

Patricia Grimes,

mail: patricia.grimes@omagh.gov.uk,

strona instytucji:

www.omagh.gov.uk

 Dokument do pobrania


<- Wstecz do: Aktualności