Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

02.04.2014 Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o rezygnacji z ogłaszania konkursów przewidzianych na I kwartał 2014 r. w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2

Departament Funduszy Europejskich informuje, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 marca 2014 r. podjął decyzję o rezygnacji z ogłaszania konkursów przewidzianych  na I kwartał 2014 r. w ramach Poddziałań 9.1.1 i 9.1.2 PO KL, zaplanowanych w Planie działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu IX i przeznaczeniu wolnej alokacji pozostałej w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2 na dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego I/9.6.2/A/13, które otrzymały pozytywny wynik oceny merytorycznej, lecz nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu braku środków. Powyższa decyzja wynika z faktu, że pomimo ogłoszenia czterech konkursów zamkniętych w ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 w 2013 r. oraz prowadzenia szczególnych działań mających na celu zachęcenie Wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie projektów, alokacja na nie przeznaczona nie została wykorzystana z powodu małego zainteresowania konkursami. W związku z tym istnieje uzasadniona obawa, iż podobna sytuacja może mieć miejsce w 2014 roku a ogłoszenie kolejnych konkursów w ramach Poddziałań 9.1.1 oraz 9.1.2 będzie wiązało się z ryzykiem niewykorzystania środków w ramach PO KL w województwie dolnośląskim i ich utratą. 


<- Wstecz do: Aktualności